Allt om personlig assistans

Tjänsten personlig assistans är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan behöversärskild personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med att få livet att fungera för dig assistansblogg.se.Executive and Personal Assistance | Pepper Administrative Services, LLC |  Virtual Assistant NJ
Är det så att du är i behov av att få hjälp av personliga assistenter i mer än 20 timmar per vecka, så är du godkänd för att få ta del av assistansersättning. En del av de behov som kan vara för skäl till personlig assistans är exempelvis om du har problem med att klä på dig, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan socialisera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.
Det är några av dessa behov som utgör grunden till att du har rätt till assistansersättning. Är fallet att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om utökad personlig assistans.
Om du har något av dessa behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du ansöker om i den kommun du är bosatt i.
Ersättning för personlig assistans
Till att börja med, så behöver du ett utlåtande från din läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du fåassistans med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig dagligen. Steget efter ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i assistansbidrag och ersättning.
Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som kan ta upp till fem månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få personligassistans. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått ett besked av Försäkringskassan och det är ett besked som gör dig berättigad till ersättning. Då bör du rapportera det till Försäkringskassan och lämna in tidsredovisningar och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har kostat innan dittsvar om assistansersättning.
Kommer ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur din personliga assistans skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du vill få hjälp av kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med ersättningen. Försäkringskassan rekommenderar att du redan gjort ditt val och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är ett kriterium som påskyndar processen och tiden för beslutet.
Det är upp till dig hur du väljer att göra med din personliga assistans. Blir det som så att du väljer att använda dig av ett företag eller kommunen eller om du väljer att ensam ta hand om rekrytering av personal och anställa på egen hand, så blir det att du får din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det vanligaste alternativet är efterskott och det är då att du har valt att avsäga dig ansvar och har överlåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personal som hjälper dig med dina dagliga behov.
Tänk på att för att få ta del av vårdpersonal behöver du göra en ansökan om assisterande personal innan du fyller 65 år. Skulle det vara så att du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ogiltig och kommer istället att hänvisas till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är registrerad.

Related Post